(Gemengde) biks


Er zijn twee soorten biks: gewone en gemengde biks.

Per dag heeft een konijn ongeveer 25gr. voer per kg lichaamsgewicht/dag nodig, afhankelijk van het ras. Het gevaar bij gemengde biks is dat de konijnen niet alle ingrediënten opeten. Controleer dus zeker dat uw konijntjes alle ingrediënten opeten.

Enkel biks voeren is NIET voldoende. Zorg steeds voor onbeperkte toegang tot hooi en vers drinkwater.